Gunilla är monterkonstnär med sina tolv pelopska vävar i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg. Svens bok presenteras där fredag 26 september.

by Sven S on september 17, 2014

Gunilla är monterkonstnär med sina tolv pelopska vävar i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg. Svens bok presenteras där fredag 26 september.