Paradisgården, Arvika/Hrisokellaria, Peloponnesos

På var sitt loft i kvarteret Paradiset i Arvika flätar vi ord och garn till text och textil.
Gunilla i vävstolen och Sven i MacBook Air. En del av året i Paradisgården och en annan på Agios Mamas i byn Hrisokellariá på Peloponnesos.
De här sidorna visar både det ena och det andra.

Jessica Stuart Beck: Vinterbild. Paradisgården är den mörkt röda under det svarta trädet.


jo tack, det knallar

stenfumlingen stavar sig vilse
men vem talar om nedslagen?
bara den felciterade räknar nedslagen

jo –
orden har skiftat mening och färg
tömt är fatet med silverkursiver

ordysséen tog tjugo år av dementier
ett årtag    djupt och svart    bländande
varade en månad

planterade åror gror inte
de ruttnar

det är inte mer med det
det får gå
det knallar, som sagt

(Ur Strandbarnet)

 

De flesta av Svens böcker finns att tillgå och av Gunillas vävar visas här de senaste.

Agios Mamas låter sig hyras för en liten penning.
Hör av er!
Vi nås lätt på respektive adresser, både snigelpostalt, analogt och digitalt, t.o.m. i Grekland.

 

 

Kvarteret Paradiset ligger i Arvika i kompassrosens mitt.
I norr simhall och Trefaldighetskyrkan, i väster Sveabio och Stadsbibliotek, i öster Systembolag och Konsthall. I söder Hotel Oscar Statt och  torget
med en liggande bronsfigur, Liss Erikssons Fågelmannen.
Där bortom järnvägsstationen, porten till omvärlden
och Kyrkviken, porten till världshaven.

 
 
 

Liss Erikssons Fågelmannen med Trefaldighetskyrkan överst i backen