Efter att i många år ha varit knuten till Ingesunds folkhögskola och dess teaterlinje ägnar Sven sig numera åt ordet, det skrivna, det talade, det lyriska, det dramatiska, det sakliga, i första hand som poet och konstanmälare.


”Sven Smedberg är en diktare i den stora modernistiska lärda traditionen från Ezra Pound och Eliot. I svenskt sammanhang kan man läsa honom tillsammans med Ekelöf (Grekland) och Lindegren (musikteatern), öven om det snarare är en förbisedd poet som Sven Alfons han påminner om. Men Smedberg är första och främst ytterst originell … jag har upplevt hur Drift, den förra boken, har levt i mig och för varje läsning har öppnat sig mera. Och likadant kommer det att gå med Irr, det är inte en bok man snabbt blir färdig med.”

Poul Borum, Kvällsposten

 

Gunillas vävda bokhylla som utgjorde bakgrund för samtalen i Värmlandsmontern på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 2010  


Poesi:

 

 

 

Digitalis. Förhör om Sonja, W&W 1966

 


 


Därute – härinne,
Bokförlaget Korpen 1975

 

 

 

Drift, Heidruns Förlag 1992

 

 

 

Irr, Natur & Kultur 1996

 
 

 

Vidal! Bo Ejeby förlag 1998 

 

 

 

 

 

 

 

Two Sea Poems, övers till engelska av Simon Darragh 1998 

 


 

i Felicias hus, Heidruns Förlag 2004 

 

 

Allhelgonanatt – en lång dikt, gobeläng, med tio bilder av Roj Friberg, Heidruns förlag 2007 

 

 

Strandbarnet, Heidruns förlag 2010 

 

Dramatik:

Prins Hatt under jorden, librett till opera av Staffan Björklund, 1988

 

Drift, kantat av Sverker Magnusson till invigningen av HageGården 1992

 

Kärleksakt, librett till kammaropera av Christofer Elgh 1995

 

Paradismyt, kantat av Björn J:son Lindh 1996
 

 

 

 

 

 

Katten i Bagdad,
barnteater, premiär med Rana teater 2005

 

 

 

 

 

MS – en repetition,
ett kammarspel i 24 satser, eget förlag 2006

Allhelgonanatt, librett till folkmusikopera

 

Prosa:

 

 

 

 

 

 

 

Spillbitar – essäer och fragment, LibraArtic förlag,Boken finns i bokhandeln men kan också beställas från förlaget order@libraarticforlag.se.
eller direkt från sven@salungen.se

 

Zetterqvist

 

 

 

 

 

 

Zetterquist – en krönika om den värmländska musiker- och konstnärssläkten. Salungen Förlag, 2010 

 

Klässbols

 

 

 

 

 

 

Klässbols – att väva sin historia, Heidruns förlag,  2010

 

Pelopsomslag2

 

 

 

 

 

Pelops ö En essä i lyrisk ton, Salungen förlag,  2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November Roman, Heidruns förlag,  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såsom en smärt gran Roman, Heidruns förlag,  2023

 

Översättningar:

 

 

 

 

 

Stepen Nachmanovitch: Spela fritt – improvisation i liv och konst,
Bo Ejeby förlag 2004

 

 

 

 

 

 

Georg Johannesen, Ars moriendi/Ars vivendi,
poesi, Heidruns Förlag 2004

Övrigt:

 

 

 

 

Text till Jörgen Zetterquist:
Teckningar, Heidruns Förlag 1992

 

 

 

 

 

 

I samarbete med Per-Inge Fridlund:
Tjusning – om Rackenmålarna,
2003